2373023371 Λεωφόρος Ελευθερία Νέα Μουδανιά, Χαλκιδικής tserekasike@gmail.com