2373023371 Λεωφόρος Ελευθερία Νέα Μουδανιά, Χαλκιδικής tserekasike@gmail.com
 
   
     
     
  Ανακύκλωση
ΤΣΕΡΕΚΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΑΙ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΙΚΕ | Χωματουργικές Εργασίες - Μεταφορά Αδρανών Υλικών - Οδικές Μεταφορές - Ανακύκλωση Χαλκιδική

Η υπηρεσία ανακύκλωσης που προσφέρει η εταιρεία μας αντιπροσωπεύει τη δέσμευσή μας για τον περιβαλλοντικό και κοινωνικό μας ρόλο. Συμβάλλουμε στην προώθηση της βιώσιμης διαχείρισης πόρων και της προστασίας του περιβάλλοντος, προωθώντας την ανακύκλωση αλουμινίου, χαλκού, σιδήρου, καλωδίων, ορείχαλκου, μολυβιού και άλλων υλικών.

Μέσω της ανακύκλωσης, μειώνουμε τον όγκο απορριμμάτων, εξοικονομούμε φυσικούς πόρους, και συμβάλλουμε στην εξοικονόμηση ενέργειας. Επιπλέον, προσφέρουμε στους πελάτες μας τη δυνατότητα να προωθήσουν την υπευθυνότητα προς το περιβάλλον μέσα από την ανακύκλωση των παλαιών υλικών τους.

 
     
 
 
 
 
 
     
     
  ΑΝΑΚΥΚΛΩΝΟΥΜΕ
ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΙΔΗ
 
 
     
 
  Αλουμίνιο
  Χαλκό
  Σίδερα
  Καλώδια
  Ορείχαλκο
  Μολύβι
 
     
     
     
     
 
     
       Εξυπηρετούμε άμεσα την Χαλκιδική, την Θεσσαλονίκη και πολλές περιοχές της Μακεδονίας με υπηρεσίες ανακύκλωσης.  
     
 
 
 
 
   
     
     
  ΑΜΕΣΗ & ΣΩΣΤΗ
ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ

Η εταιρεία μας έχει ως προτεραιότητα να παρέχει άμεση και σωστή εξυπηρέτηση σε ό,τι αφορά την υπηρεσία ανακύκλωσης. Κατανοούμε ότι η ανακύκλωση αποτελεί σημαντικό μέσο προστασίας του περιβάλλοντος και προώθησης της βιώσιμης διαχείρισης πόρων.

Οι πελάτες μας μπορούν να βασίζονται στην εμπειρία μας και την αξιοπιστία μας όταν πρόκειται για τη σωστή διαχείριση των ανακυκλώσιμων υλικών τους. Είμαστε δίπλα τους για να τους καθοδηγήσουμε και να παρέχουμε υπηρεσίες ανακύκλωσης που ανταποκρίνονται στις ανάγκες τους, προωθώντας τη βιώσιμη πρακτική και επιδεικνύοντας φροντίδα για το περιβάλλον μας.

 
 
 
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
 
 
 
 
 
 
 
ΔΟΥΛΕΙΕΣ ΜΑΣ